Редакції та коментарі:
Проект Порядку розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик

Сортувати:    
Редакції
Пропозиції
Рейтинг: 0
Довідником визначається перелік робіт, властивих тій або іншій професійній назві роботи (посаді, професії) відповідно до їхніх назв визначених у Класифікаторі професій та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог до них.

Довідником визначається перелік основних робіт, властивих тій або іншій професійній назві роботи (посаді, професії) відповідно до їхніх назв, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог до них.


Рейтинг: 0
1.3. Міністерства, інші органи виконавчої влади, всеукраїнські та галузеві об’єднання організацій роботодавців України, професійних спілок України, суб’єкти господарювання, інші заінтересовані організації та установи (далі – Розробники) проводять моніторинг, доопрацювання, перегляд, удосконалення чинних кваліфікаційних характеристик при перезатвердженні відповідних Випусків Довідника.  Розробники також забезпечують розроблення кваліфікаційних характеристик у разі:

1.3. Міністерства, інші органи виконавчої влади, всеукраїнські та галузеві об’єднання організацій роботодавців України, суб’єкти господарювання, інші заінтересовані організації та установи (далі – Розробники) проводять моніторинг, доопрацювання, перегляд, удосконалення чинних кваліфікаційних характеристик при перезатвердженні відповідних Випусків Довідника.  Розробники також забезпечують розроблення кваліфікаційних характеристик у разі: