Редакції та коментарі:
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1010»

Сортувати:    
Редакції
Пропозиції
Рейтинг: 0
бізнес-план діяльності підприємства (зокрема зазначається, відповідність видам діяльності підприємства, обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) за видом діяльності, перелік виробленої продукції (робіт, послуг), їх частка до загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг), попит на продукцію (роботи, послуги) на внутрішньому та зовнішньому ринках,

бізнес-план діяльності підприємства (зокрема зазначається, відповідність видам діяльності підприємства, обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) за видом діяльності, перелік виробленої продукції (робіт, послуг), їх частка до загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг), конкурентоздатність продукції (робіт, послуг), які виробляються (виконуються, надаються), попит на продукцію (роботи, послуги) на внутрішньому та зовнішньому ринках,


Рейтинг: 0
виявлення фактів спільного користування майном підприємства, організації іншою юридичною особою чи фізичною особою підприємцем, які здійснюють аналогічний вид діяльності; (цей критерій суперечить Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", адже підприємство заздалегідь не дізнається, хто і коли зареєструвався за його адресою.)

виявлення фактів спільного користування майном підприємства, організації іншою юридичною особою чи фізичною особою підприємцем, які здійснюють аналогічний вид діяльності;


Рейтинг: 0
залучення інших суб’єктів господарювання всіх форм власності для провадження виробничої діяльності більш ніж 20 відсотків до загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) підприємства та залучення для виконання робіт, надання послуг, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства, третіх осіб більш 20 відсотків від кількості працюючих осіб цього підприємства, які знаходяться в трудових відносинах на підставі трудового договору”. (пропоную виключити. адже питання діяльності підприємств, з ким вони співпрацюють, не повинне турбувати державні органи. Тут головне - зайнятість громадян з інвалідністю.)

залучення інших суб’єктів господарювання всіх форм власності для провадження виробничої діяльності більш ніж 20 відсотків до загального обсягу виробленої продукції (робіт, послуг) підприємства та залучення для виконання робіт, надання послуг, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства, третіх осіб більш 20 відсотків від кількості працюючих осіб цього підприємства, які знаходяться в трудових відносинах на підставі трудового договору”.