Редакції та коментарі:
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70”

Сортувати:    
Редакції
Пропозиції