Редакції та коментарі:
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями»

Сортувати:    
Редакції
Пропозиції