Редакції та коментарі:
Проект Закону України "Про деякі питання оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна господарських товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук"

Сортувати:    
Редакції
Пропозиції