Проект розроблений з метою врегулювання проблемних питань, що виникають під час визначення вартості права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції. Проект визначає сучасні підходи до проведення оцінки права вимоги, а саме: спрощує процедуру оцінки права вимоги завдяки використанню чіткого алгоритму розрахунку, враховує проблемність кредитних договорів, пов’язану з платоспроможністю позичальника, величину ймовірності виконання боржником зобов’язань за кредитним договором, місцезнаходження та стан предмета забезпечення, у тому числі заставного майна, що знаходиться в зонах проведення антитерористичної операції та на окупованій території. Досягнення зазначених цілей пропонується здійснити шляхом запровадження порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції, який передбачається Проектом.

Цей проект ще нікого не зацікавив

Статистика обговорення
0
Кількість учасників
0
Запропоновано редакцій
0
Надано пропозицій