Рейтинги активності

Рейтинги відображають перелік організацій та окремих користувачів, які виявляють найбільшу активність участі у формуванні державної політики через використання інтегрованих інформаційно-аналітичних систем обговорення проектів нормативно-правових актів та формування пріоритетів регіональної політики.

Рейтинг користувачів
Рейтинг організацій

Одиницею виміру рейтингу зареєстрованих користувачів є бали. Рейтинг визначається сумою балів, отриманих користувачем за роботу в автоматизованих системах оцінки проектів нормативно-правових актів та визначення пріоритетів регіональної політики. Бали нараховуються у відповідності до кількості оцінених користувачем законопроектів, наданих оцінок, наданих пропозицій, а також врахованих пропозицій.


Рейтинг організацій визначається сумою балів, отриманих кожним користувачем, що зареєстрований як учасник організації.