Нормативно-правові акти

Закони України:

Конституція України;

Закон України «Про громадські об’єднання»;

Закон України «Про політичні партії в Україні»;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;

Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

Закон  України «Про  молодіжні та дитячі громадські організації»;

Закон України  «Про звернення громадян»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;

Закон України «Про телебачення та радіомовлення»;

Закон  України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

Закон України «Про соціальні послуги»;

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»;

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

«Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

Укази Президента України:

Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»;

Указ Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»;

Указ Президента України від 4 листопада 2016 р. № 487 «Питання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства»

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 «Про заходи щодо подальшого  забезпечення  відкритості  у діяльності  органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи «Урядовий контактний центр»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 р. № 809 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011  р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 «Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»;

«Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним  державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 234 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 2010 р. № 996»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 79 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48 «Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759 «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади  щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з  громадськістю  та взаємодії  із засобами масової інформації»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 85 «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1912 «Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220 «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №  514 «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014—2015 роках»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1269 «Про схвалення Концепції створення Національного контактного центру»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 182 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення Національного контактного центру»

Розпорядження Кабінету Міністрів від 2 листопада 2016 р. № 802 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 909 «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2016-2018 роках»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 296  «Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»

Накази Міністерства юстиції України:

Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012  N 1843/5 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань»;

Міжнародні документи:

Загальна декларація прав людини;

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

Європейська соціальна хартія;

Конвенція  «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя  з  питань що  стосуються довкілля»