Питання та відповіді

1. Хто виставляє проекти нормативно-правових актів на громадське обговорення?

- Проекти нормативно-правових актів на сайті «Громадянське суспільство і влада» виставляються їх розробниками, тобто представниками центральних органів виконавчої влади, які зареєстровані на сайті та мають доступ до розширених функцій роботи із автоматизованою системою діагностики проектів нормативно-правових актів.  

 

2. Хто може брати участь в громадському обговоренні?

- У громадському обговоренні проектів нормативно-правових актів може брати участь будь-який зареєстрований на сайті користувач Інтернету старше 18 років відповідно до правил проведення обговорення (див. розділ «Правила участі в обговоренні»)

 

3. Скільки триває громадське обговорення проекту нормативно-правового акту?

- Як правило громадське обговорення проекту нормативно-правового акту триває один календарний місяць, однак в окремих випадках можливе встановлення дещо меншого або більшого терміну, а також винесення проекту на повторне обговорення.  Дати початку і закінчення обговорення вказано на сторінці законопроекту.

 

4. Що дає участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів?

- Перш за все участь у громадському обговоренні – це спосіб та можливість для кожного виявити громадянську активність та долучитися до процесів державного управління. За постійну активну участь у громадському обговоренні зареєстрованим користувачам нараховується особистий рейтинг, що надалі є підставою для залучення найактивніших користувачів до більш тісної співпраці, участі у дорадчих органах 

 

5. Як відбувається обробка результатів громадського обговорення та подальше їх використання?

- Після завершення громадського обговорення проекту, система в автоматизованому режимі продукує аналітичний звіт, що виставляється на сайт для загального доступу або передається розробникам проекту. Усі пропозиції, зауваження та коментарі користувачів фіксуються у кінцевих аналітичних матеріалах (якщо у них відсутні порушення правил громадського обговорення) та використовуються розробниками проекту для його доопрацювання.

 

6. Як надати свою пропозицію до проекту нормативно-правового акту?

- Користувач може надавати свої пропозиції як до проекту нормативно-правового акту в цілому, так і до будь-якої його складової (розділу, статті, пункту). Для цього ліворуч на сторінці обговорення передбачено відповідні електронні форми. Важливо пам’ятати, що зараховуються лише ті коментарі, що за змістом відповідають предмету обговорення та не містять порушень правил його проведення.

 

7. Чи можна відслідковувати хід обговорення проекту нормативно-правового акту, який мене цікавить?

- Так, для отримання актуальної інформації про проекти нормативно-правових актів, що виставляються на обговорення через сайт або по електронній пошті потрібно відповідним чином налаштувати особистий профіль.